Virtuaalisesti tulevaisuutta

  Tulevan tilan suunnittelu on useiden osallisten yhteinen tuotos.  Suunnittelun ja toteutuksen aikana tehdään valintoja ja valinnoista tehdään päätöksiä.  Lopputulos muodostuu näiden valintojen lopputulemana.  Prosessissa päätösvaltaa saaneet tekevät valintapäätöksiä kohdista, jotka tulevat valittaviksi eri suunnittelijoiden esittäminä vaihtoehtoina.  Julkisissa kohteissa on suuri joukko osallisia ja valintapäätöksiä tehdään tuhansia, kymmeniä tuhansia. Virtuualimaailma mahdollistaa ensin rakentamisen tietokoneen sisällä.  […]